Haiku Presentationer Skriva memoarer?

Haiku

Under mina pass till rors och under stilla kvällar i hamn eller i min jaktkoja låter jag tankarna vandra, jag lyckas ofta ge dem struktur och form i prosatexter och någon gång lyckas jag få ihop en haiku. Haiku är en treradig kortdikt, traditionellt med fem, sju, fem stavelser som ursprungligen kommer från Japan. En haiku skall vara konkret och söker fånga ett ögonblick i naturen och gärna kontrastera detta med en reflexion eller fundering. Mästaren är Basho, en japansk poet, som levde 1644 till 1694. Basho gjorde vallfärder till fots och beskrev dem i prosatexter med inskjutna haiku, dessa kallas för haibun. Jag har skrivit några haibun som publicerades i Svenska Haiku Sällskapets tidskrift Haiku (ISSN 1650-6723) nr 17/2009.

Exempel

Sjöfärd till den djupa nord
Höstmarker