Haiku Presentationer Skriva memoarer?

 

Blå sommar och Röda segel

Boken Blå sommar och Röda segel kommer ut på Norstedts 2011. Den berättar om Ketch Siris äventyr i fjord och fjäll och om Lisas makrillsoppa.
Ketch Siris sjöfärd 2009 gick från Torekov över Skagerack längs Vestlandet och Nordland upp till Lofoten där vi var på upptäcktsfärd i en månad innan vi återvände utmed Norges kust tillbaks till Västkusten och vår hemmahamn.
Den inre resan rymde möten med nya vänner och samtal om livet, kärleken och havets storhet. Och fiskafängen.  Och härliga måltider med sej, torsk, musslor och räkor.
Vi kommer naturligtvis även att berätta om Ketch Siris yttre sjöfärd och inre resa år 2010. Vi avser besöka Fair Isle, Lerwick och Out Skerries och sedan segla in till Norges fjordar och vandra i fjällen med Ketch Siri förtöjd nedanför.

Lycka är ett Sommarskepp

Det är titeln på boken som kom ut på Norstedts/Nautiska förlaget i augusti 2009. Boken berättar om Ketch Siris äventyr i Västerled. Boken kommer dels ut som huvudbok i Nautiska bokklubben dels i bokhandeln. Lisa har tagit fotografierna och jag har skrivit texterna.

Så här säger Norstedts om boken: www.norstedts.se

Maktlös?

En brutalt självutlämnande bok om den maktlöshet inför spriten som alkoholisten upplever. Vi har alla mött dem som kämpar med sitt beroende, i företag och organisationer, men få av oss har tillräckliga insikter för att förstå vad vi kan göra. Boken är nyttig läsning för dem som har till uppgift att bistå dessa maktlösa personer. Boken ger en mycket realistisk och verklighetstrogen bild av ett problem som de flesta inte vill se.

Sagt om Maktlös?

Detta är en spännande och underhållande bok om alkoholism, skriven av en person med stor insikt och erfarenhet. I berättelsen känner jag igen mig både som alkoholisten, Sten och som den anhöriga, Agnes. Boken visar hur AA, Alanon och behandling kan ge hopp, hjälp och kunskap och att det finns en väg ur maktlöshet till frihet.

Anna K
AA-medlem och anhörig

Maktlös? är en stark bok som engagerar. Berättelsen visar alkoholismens besatthet och att både alkoholisten och familjen kan bryta sig loss ur fångenskapen och leva ett värdigt liv. Vi möter alla någon gång alkoholismen både i ledarrollen och i privatlivet. Denna sannsaga hjälper oss att bättre förstå och hantera dessa situationer.

Carl-Hugo Bluhme
tidigare VD, IBM Svenska AB

Detta är en talangfull och sann skildring av en alkoholistfamilj - i detta fall på direktörsnivå. Vi får följa eskapaderna, hustruns ilska, alkoholistens värkande längtan efter sprit under bakfyllan, den vanvettiga lyckokänslan under början av ruset när han tycker han är Gud eller i varje fall "Jesu lillebror".Till sist upplever vi katastroferna och vägen tillbaka genom AA och behandling. Mycket kan familjerna hitta i sina egna liv - att flickor från alkoholistfamiljer har en vidunderlig förmåga att hitta egna alkoholister. Och hittar de inte någon sådan blir de sjuksköterskor.

Johan Liljenberg
Alkoholöverläkare

Detta är en liten bok som skapar stor insikt och viktig eftertanke om alkoholism en sjukdom som finns runt omkring oss. Bokens gripande och berörande berättelse väcker samtidigt de eviga frågorna hos oss alla om livets mening och värdighet.

Claes Trollestad
Docent i tros- och livsåskådningsvetenskap.

Det är en bok som genom sitt självutlämnande ger en mycket realistisk och verklighetstrogen bild av ett problem som många av olika skäl inte vill se. Speciellt gäller det den omgivning som finns i jobbet. Jag tror att många kan lära sig att även personer som i sitt yrke är mycket professionella kan bakom fasaden ha stora problem. Vidare ger den säkert både mod och kraft att ifrågasätta både arbetskamraters, medarbetares och konsulters beteende när man misstänker ex alkoholproblem. Slutligen så kan den också ge en tankeställare om hur vi ofta hanterar alkohol i samband med konferenser och affärsmöten.

Sune Karlsson
Personaldirektör Siemens Industrial Turbomachinery AB, Ordförande Sveriges HR Förening

När jag läst Maktlös? kommer jag att tänka på filmen Schindlers list. Där för regissören Spielberg in en rödklädd flicka i den svart/vita filmen och fångar därmed åskådarens uppmärksamhet. Bokens fokus på alkoholisten Sten och hans familj levandegör för mig missbruksproblematiken vida bättre än teoretiskt fulländade avhandlingar. Tack för en inspirerande berättelse.

Christer ågren
Sverigechef, Stora Enso